• SDA_NYSA_01
  SDA_NYSA_01
 • SDA_NYSA_02
  SDA_NYSA_02
 • SDA_NYSA_03
  SDA_NYSA_03
 • SDA_NYSA_04
  SDA_NYSA_04
 • SDA_NYSA_05
  SDA_NYSA_05
 • SDA_NYSA_06
  SDA_NYSA_06
 • SDA_NYSA_07
  SDA_NYSA_07
 • SDA_NYSA_08
  SDA_NYSA_08
 • SDA_NYSA_09
  SDA_NYSA_09
 • SDA_NYSA_10
  SDA_NYSA_10
 • SDA_NYSA_11
  SDA_NYSA_11
 • SDA_NYSA_12
  SDA_NYSA_12
 • SDA_NYSA_13
  SDA_NYSA_13
 • SDA_NYSA_14
  SDA_NYSA_14

Sprawozdawczo-wyborczy zjazd Opolskiej OIARP

OPOLSKA OKRĘGOWA RADA IZBY ARCHITEKTÓW RP
zawiadamia, że w dniu 15 marca 2014 r. od godz. 10:00 do godz. 16:00
w hotelu „MERCURE” w Opolu, ul. Krakowska 57-59
odbędzie się

SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZY ZJAZD OPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY ARCHITEKTÓW RP

Przypomina się, że członkowie Izby mają obowiązek osobistego udziału w Zjeździe

Czytaj więcej: Sprawozdawczo-wyborczy zjazd Opolskiej OIARP

Składka członkowska w 2014 r.

Od 01 stycznia 2014 r. miesięczna składka członkowska wynosi 70,- zł za miesiąc

Członkowie zawieszeni w prawach członka izby za okres zawieszenia mają obowiązek uiszczania składki członkowskiej w wysokości 10% składki zasadniczej tj. 7,00 zł.

Nowe opłaty na rzecz samorządu zawodowego

Od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. obowiązują nowe inne niż składka członkowska opłaty na rzecz samorządu zawodowego i wynoszą:
- opłata za wpis na listę członków Izby    350,- zł
- opłata za ponowny wpis na listę członków Izby 880,- zł
- opłata za przywrócenie w  prawach członka Izby po okresie zawieszenia
     (zawieszenie na wniosek członka Izby)  350,-zł.

Informacja dla osób starających się o ponowne przystąpienie do egzaminu

Osoby, które w poprzedniej sesji nie zaliczyły egzaminu pisemnego lub zaliczyły tylko egzamin pisemny i chcą ponownie przystąpić do egzaminu ustnego, winny najpóźniej na półtora miesiąca przed wyznaczonym terminem egzaminu, złożyć wniosek o dopuszczenie do egzaminu i dokonać na konto Izby odpowiedniej opłaty z tytułu ponownego przeprowadzenia egzaminu.

Czytaj więcej: Informacja dla osób starających się o ponowne przystąpienie do egzaminu