Omówienie zagrożeń pochodzących z sieci Internet
 Ochrona danych osobowych w świetle RODO

 

15:30 - 15:45 Rejestracja uczestników - ciepły posiłek

 

16:00 - 16:45 Zagrożenia pochodzące z sieci Internet – „jak mycie rąk chroni przed wirusami”.

 • Fikcyjna historia jednego z zagrożeń
 • Sposoby ochrony przed zagrożeniami w Internecie
 • Przyczyny powstawania zagrożeń
 • Higiena Informatyczna – jak się chronić.

 

17:00 - 17:15 Przerwa kawowa - poczęstunek

 

17:15 - 18:45 Ochrona danych osobowych w świetle RODO (Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych)

                       Podstawy Prawne

 • ustawa o ochronie danych osobowych z 1997
 • inne przepisy - ogólnie

Przepisy RODO  (UE)

 • Podstawowe informacje o rozporządzeniu RODO - UE 2016/679 27 kwietnia 2017
 • Pojęcie danych osobowych i katalog danych pozwalający na identyfikację osoby
 • Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
 • Szczególne kategorie danych (dane wrażliwe),
 • Podstawy przetwarzania danych  szczególnych (wrażliwych)
 • Zgoda osoby, której dane dotyczą
 • Obowiązki administratora danych :
  • Obowiązki informacyjne
  • Analiza ryzyka – dobór zabezpieczeń, Ocena skutków przetwarzania
  • Środki prewencyjne w ochronie danych  osobowych
  • Informowanie o naruszeniach
  • Rejestr czynności przetwarzania
 • Prawa osób, których dane dotyczą - zwiększenie uprawnień podmiotów danych
 • Inspektor Ochrony Danych
 • Odpowiedzialność karna.

Projekt Ustawa (Polska)

 • Projektu Ustawy – Min. Cyfryzacji.
 • Urząd Ochrony Danych Osobowych

 

18:45 - 19:00 Zakończenie - dyskusja

 

Prowadzący

Prowadzący: mgr inż. Adam Szkudlarski
• Certyfikowany Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzaniem Bezpieczeństwa Informacji zgodnie z PN-ISO/IEC 27001
• Z-ca Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim (OUW)
• Pełnomocnik ds. Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni w OUW

Miejsce

Restauracja&Pub Szpitalna 13 - Sala Panorama
Szpitalna 13
45-010 Opole

Cel

Zapoznanie się z przyczynami powstawania zagrożeń z sieci oraz zapoznanie z się ze sposobami ochrony przed zagrożeniami. Zapoznanie się z przepisami RODO (UE)