• SDA_NYSA_01
  SDA_NYSA_01
 • SDA_NYSA_02
  SDA_NYSA_02
 • SDA_NYSA_03
  SDA_NYSA_03
 • SDA_NYSA_04
  SDA_NYSA_04
 • SDA_NYSA_05
  SDA_NYSA_05
 • SDA_NYSA_06
  SDA_NYSA_06
 • SDA_NYSA_07
  SDA_NYSA_07
 • SDA_NYSA_08
  SDA_NYSA_08
 • SDA_NYSA_09
  SDA_NYSA_09
 • SDA_NYSA_10
  SDA_NYSA_10
 • SDA_NYSA_11
  SDA_NYSA_11
 • SDA_NYSA_12
  SDA_NYSA_12
 • SDA_NYSA_13
  SDA_NYSA_13
 • SDA_NYSA_14
  SDA_NYSA_14

Szkolenia kwiecień-maj

SZKOLENIA DLA ARCHITEKTÓW

W OPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBIE ARCHITEKTÓW RP

– rok 2018  (wiosna)

 

 

 1. 10 KWIETNIA 2018, GODZ. 15:30

   

  SZKOLENIE - (CZĘŚĆ  II) - PROJEKTOWANIE W OBIEKTACH  ZABYTKOWYCH - FAZA PRZEDPROJEKTOWA - CHARAKTERYSTYKA BADAŃ NIEZBĘDNYCH DO ROZPOZNANIA BUDOWLI ZABYTKOWEJ.  RELACJE PROJEKTANT - INWESTOR

(p. Paweł Filipowicz, p. Dominik Mączyński)

MIEJSCE: Opole, ul. Szpitalna 13 Sala Panorama

 

 1. 26 KWIETNIA 2018, GODZ. 15:30

   

  SZKOLENIE - (CZĘŚĆ  III B)  - PROJEKTOWANIE W OBIEKTACH  ZABYTKOWYCH - FAZA PRZEDPROJEKTOWA -  ARCHEOLOGIA W PRAKTYCE ARCHITEKTA, REWITALIZACJA PRZESTRZENI MIEJSKICH, PARKI KULTUROWE  I REZERWATY  ARCHEOLOGICZNE ORAZ REKONSTRUKCJE

  (wykładowca p. Agata Byszewska)

MIEJSCE: Opole, ul. Szpitalna 13 Sala Panorama

 

 1. 8 MAJA 2018, GODZ. 15:30

   

  SZKOLENIE – OMÓWIENIE ZAGROŻEŃ POCHODZĄCYCH Z SIECI INTERNET – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ŚWIETLE RODO

  OMÓWIENIE ZAGROŻEŃ POCHODZĄCYCH Z SIECI INTERNET

  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W ŚWIETLE RODO

MIEJSCE: Opole, ul. Szpitalna 13 Sala Panorama

Letni egzamin na uprawnienia 2018

W dziale CZŁONKOSTWO - Akty prawne do egzaminu na uprawnienia dostępny jest wykaz aktów prawnych obowiązujących w sesji letniej 2018. 

 

Wznowienie OC do 14 kwietnia 2018

Do 14 kwietnia należy wznowić obowiązkowe OC architekta.

W extranecie IARP udostępniony został elektroniczny wniosek umożliwiający wznowienie obowiązkowej polisy OC na rok ubezpieczeniowy 2018/2019. Wniosek należy złożyć nie później, niż do 14 kwietnia.

Szczegóły na stronie iExpert oraz pod numerem telefonu 22 646 42 42

 

.

Nowe opłatyt za "uprawnienia budowlane"

Od 1 marca 2018r zgodnie z Uchwałą nr O-03-IV-2018 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 21 lutego 2018r. zmieniają się opłaty za poszczególne postępowania.

 

Opłata za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej, o której mowa w:


1) art. 14 ust. 3 pkt 1-4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 tj. z późn. zm.) wynosi

 • z tytułu kwalifikowania - 935 zł
 • z tytułu przeprowadzonego egzaminu - 935 zł
 • z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu – 555 zł

 

2) art. 14 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 tj. z późn. zm.) wynosi

 • z tytułu kwalifikowania - 1405 zł
 • z tytułu przeprowadzonego egzaminu - 1405 zł
 • z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu – 810 zł

 

załączniki:

- uchwała nr O-03-IV-2018