• SDA_NYSA_01
  SDA_NYSA_01
 • SDA_NYSA_02
  SDA_NYSA_02
 • SDA_NYSA_03
  SDA_NYSA_03
 • SDA_NYSA_04
  SDA_NYSA_04
 • SDA_NYSA_05
  SDA_NYSA_05
 • SDA_NYSA_06
  SDA_NYSA_06
 • SDA_NYSA_07
  SDA_NYSA_07
 • SDA_NYSA_08
  SDA_NYSA_08
 • SDA_NYSA_09
  SDA_NYSA_09
 • SDA_NYSA_10
  SDA_NYSA_10
 • SDA_NYSA_11
  SDA_NYSA_11
 • SDA_NYSA_12
  SDA_NYSA_12
 • SDA_NYSA_13
  SDA_NYSA_13
 • SDA_NYSA_14
  SDA_NYSA_14

Program zjazdu Izby 2019

PROJEKT

PORZĄDKU OBRAD  OKRĘGOWEGO ZJAZDU SPRAWOZDAWCZEGO

 OPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY ARCHITEKTÓW RP

 

20 marca 2019 r. (środa) od godz. 15:00

w  Hotel & Browar Słociak ul. Księżycowa 2A, Opole

1. Otwarcie Zjazdu przez Przewodniczącego OPORIA.

2. Wybór Przewodniczącego Zjazdu.

3. Wybór pozostałych członków Prezydium Zjazdu.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wystąpienia zaproszonych gości.

6. Wybór komisji zjazdowych (skrutacyjnej, mandatowej oraz uchwał  i wniosków),

7. Ukonstytuowanie Komisji Zjazdu.

8. Sprawozdania organów Opolskiej Okręgowej Izby Architektów.

9. Przerwa.

10. Dyskusja nad sprawozdaniami organów OPOIA oraz budżetem.

11. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań i udzieleniem absolutorium Radzie Opolskiej Okręgowej Izby Architektów RP.

12. Przyjęcie projektu budżetu na 2019 r.

13. Przerwa.

14. Dyskusja, wolne wnioski, komunikaty komisji zjazdowych.

15. Podjęcie uchwał i wniosków przez Zjazd.

16.Zakończenie Zjazdu. 

 

Przypomina się, że na podstawie § 5, ust. 1 i 2 regulaminu organizacji i trybu przeprowadzania zjazdów oraz wyborów do organów jednostek organizacyjnych samorządu zawodowego architektów:

 1. Udział w Zjeździe jest obowiązkiem członka Izby.

 2. W razie przeszkody uniemożliwiającej delegatowi udział w obradach winien on usprawiedliwić swoją nieobecność w ciągu 7 dni od powstania tej przeszkody.                                    

                                                                                              Przewodniczący

                                                                     Opolskiej Okręgowej Rady Izby Architektów RP

                                                                                       arch. Jakub Tomiczek

 

załączniki:

program zjazdu PDF - pobierz

Uprawnienia budowlane

poniższe opłaty obowiązują od 9 marca 2019r.

 

MBA KRAKÓW 2019

więcej informacji wkrótce......

ROLA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO Z UWZGLĘDNIENIEM ASPEKTÓW BIORÓŻNORODNOŚCI I OCHRONY ŚRODOWISKA

 

Szanowni Państwo

 

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie ROLA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO Z UWZGLĘDNIENIEM ASPEKTÓW BIORÓŻNORODNOŚCI  I OCHRONY ŚRODOWISKAdnia 22 marca 2019 r. piątek w godzinach od 9.00 do 15.00

 

Szczegóły dotyczące szkolenia oraz karta zgłoszeniowa w załączniku.

 

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu: RPOP.05.01.00-16-0003/16 „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno – informacyjne” – umowa RPOP.05.01.00-16-0003/16-00 z dnia 08.08.2017 r.

 

Proszę o dystrybucję zaproszenia.

 

W razie pytań proszę o kontakt.

Bernadeta Lisson – Pastwa

Pełnomocnik Dyrektora

Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska

 

tel.  +48 77 54 17 935

kom. 731 973 123

fax  +48 77 44 59 612

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Internet: www.aglomeracja-opolska.pl

_________________________________________

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska
ul. Horoszkiewicza 6, 45-301 Opole

NIP: 7543078725, REGON: 161568833, KRS: 0000485977

 

Załączniki:

karta zgłoszeniowa - pobierz

zaproszenie na szkolenie - pobierz

Elektrownia OPOLE

źródło:https://blok5i6.pl/category/galeria-zdjec

 

Szanowne Panie i Szanowni Panowie,

Koleżanki i Koledzy Architekci,

 

Opolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP uprzejmie informuje, iż w sobotę 23 lutego br. organizowane jest grupowe wejście na teren ELEKTROWNI OPOLE  z oprowadzaniem i informacją dyrektora budowy o problemach związanych z prowadzeniem największej  budowy w Polsce.

Na spotkaniu przy kawie dowiemy się o projektowaniu i historii budowy a następnie przejdziemy się po najważniejszych obiektach.

 

Dla sprawnego wejścia na budowę niezbędna jest wcześniejsza rejestracja.

Dlatego prosimy o zgłaszanie swojego udziału mailowo na adres biura Izby OPOIA w terminie do dnia 20 lutego (środa) i przyjazd we własnym zakresie pod bramę budowy o godzinie. 9:40.

 

Wyprawa na budowę jest bardzo ciekawa i w towarzystwie inżynierów o ogromnym zasobie wiedzy na temat dużych budowli w Europie i nie tylko.

Ilość miejsc jest ograniczona.

Uwaga: wejście na budowę jest za okazaniem dowodu osobistego, po uzyskaniu wcześniejszej przepustki. Dlatego proszę o zachowanie dyscypliny.

Ewentualne pytania proszę kierować do Zbigniewa Bomersbacha.

 

Z poważaniem,

 

Zbigniew Bomersbach

Wiceprzewodniczący

Opolskiej Okręgowej Rady

Izby Architektów RP

 

 

Biuro Opolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

ul. Krakowska 37 pok. 606, 45-018 Opole

tel. 77 453 22 98

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.