• SDA_NYSA_01
  SDA_NYSA_01
 • SDA_NYSA_02
  SDA_NYSA_02
 • SDA_NYSA_03
  SDA_NYSA_03
 • SDA_NYSA_04
  SDA_NYSA_04
 • SDA_NYSA_05
  SDA_NYSA_05
 • SDA_NYSA_06
  SDA_NYSA_06
 • SDA_NYSA_07
  SDA_NYSA_07
 • SDA_NYSA_08
  SDA_NYSA_08
 • SDA_NYSA_09
  SDA_NYSA_09
 • SDA_NYSA_10
  SDA_NYSA_10
 • SDA_NYSA_11
  SDA_NYSA_11
 • SDA_NYSA_12
  SDA_NYSA_12
 • SDA_NYSA_13
  SDA_NYSA_13
 • SDA_NYSA_14
  SDA_NYSA_14

Informacja dla osób starających się o ponowne przystąpienie do egzaminu

Osoby, które w poprzedniej sesji nie zaliczyły egzaminu pisemnego lub zaliczyły tylko egzamin pisemny i chcą ponownie przystąpić do egzaminu ustnego, winny najpóźniej na półtora miesiąca przed wyznaczonym terminem egzaminu, złożyć wniosek o dopuszczenie do egzaminu i dokonać na konto Izby odpowiedniej opłaty z tytułu ponownego przeprowadzenia egzaminu.

Czytaj więcej: Informacja dla osób starających się o ponowne przystąpienie do egzaminu

Informacja dla osób składających dokumenty na uprawnienia

W komplecie składanych dokumentów należy złożyć kopie zaświadczeń o przynależności do Izby i kopie uprawnień budowlanych każdej osoby, pod której kierownictwem była odbywana praktyka zawodowa / kopie dokumentów poświadczone urzędowo za zgodność z oryginałem /.

Nowa siedziba biura Opolskiej OIA

Od 22 lutego 2010 roku biuro Opolskiej Okręgowej Izby Architektów działa w nowej siedzibie przy ul. Krakowskiej 37 pok. 606-607. telefony: stacjonarny 77 453 22 98 i telefon . kom. 697 886 045.

Informacja o Książce Praktyki Zawodowej!

Biuro OPOIA informuje, że Książka Praktyki Zawodowej jest do pobrania na stronie internetowej Krajowej Izby Architektów http://izbaarchitektow.pl/ w dziale Członkostwo.

Czytaj więcej: Informacja o Książce Praktyki Zawodowej!