• SDA_NYSA_01
  SDA_NYSA_01
 • SDA_NYSA_02
  SDA_NYSA_02
 • SDA_NYSA_03
  SDA_NYSA_03
 • SDA_NYSA_04
  SDA_NYSA_04
 • SDA_NYSA_05
  SDA_NYSA_05
 • SDA_NYSA_06
  SDA_NYSA_06
 • SDA_NYSA_07
  SDA_NYSA_07
 • SDA_NYSA_08
  SDA_NYSA_08
 • SDA_NYSA_09
  SDA_NYSA_09
 • SDA_NYSA_10
  SDA_NYSA_10
 • SDA_NYSA_11
  SDA_NYSA_11
 • SDA_NYSA_12
  SDA_NYSA_12
 • SDA_NYSA_13
  SDA_NYSA_13
 • SDA_NYSA_14
  SDA_NYSA_14

INFORMACJA O WYSOKOŚCI SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ W IARP W 2016 R

W ślad za pismem KRIA RP l.dz. 606/KRIA/2015 z dnia 28.10.2015 r. informujemy, iż na podstawie Uchwały nr 3 V Programowo – Budżetowego Krajowego Zjazdu Izby Architektów RP w sprawie wysokości składki członkowskiej od 2015 r. w samorządzie zawodowym architektów, podjętej w dniu 7 grudnia 2013 r., oraz na podstawie “Komunikatu Prezesa GUS z dnia 11 lutego 2015 r., na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych”, KRIA RP ustaliła miesięczną wysokość składki członkowskiej obowiązującej w Izbie Architektów RP w roku 2016 na kwotę 76,00zł (słownie: siedemdziesiąt sześć  złotych i 00/100).