niedziela, 25 wrześniaKontakt: +48 77 453 22 98 | opolska@izbaarchitektow.pl

Opłaty

Opłaty za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej.

Obowiązujące od 24 lutego 2022 roku wysokości opłat wynoszą:

1. Opłata za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej, o których mowa w:

1) art. 14 ust. 3 pkt 1-4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wynosi:

a)  z tytułu kwalifikowania 1240,00 złotych (słownie: tysiąc dwieście czterdzieści złotych i 00/100),

b)  z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1240,00 złotych (słownie: tysiąc dwieście czterdzieści złotych i 00/100),

c)  z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 730,00 złotych (słownie: siedemset trzydzieści złotych i 00/100),

2)            art. 14 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane wynosi:

a)  z tytułu kwalifikowania 1860,00 złotych (słownie: tysiąc osiemset sześćdziesiąt złotych i 00/100),

b)  z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1860,00 złotych (słownie: tysiąc osiemset sześćdziesiąt złotych i 00/100),

c)  z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 1070,00 złotych (słownie: tysiąc siedemdziesiąt złotych i 00/100).