Ubezpieczenie

Informujemy, iż w dniu 2 marca 2011 r. została podpisana nowa umowa ubezpieczeń OC Architektów, członków IARP.

W odróżnieniu od lat poprzednich, zmieniła się całkowicie oferta ubezpieczeniowa, poszerzona o wiele ubezpieczeń dobrowolnych i z wariantowo różnymi zakresami odpowiedzialności ubezpieczyciela (tzw. triggerami). O triggerach, czyli o zakresach z którymi umowa ubezpieczenia OC wiąże powstanie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, mogliście się Państwo wyczerpująco zapoznać w trakcie konferencji w Ustroniu na początku lutego br.. 
Zawieranie ubezpieczeń odbywać się będzie w zupełnie nowej formule. Wraz z podpisaniem umowy, architekci uzyskali również ofertę ubezpieczania własnych pracowni w bardzo atrakcyjnych wysokościach składek ubezpieczeniowych w stosunku do oferty rynkowej. 
Umowa dzieli się na następujące części: 

  • grupowe ubezpieczenie architektów (trigger — „Act committed”) wraz z możliwością powiększenia sumy gwarancyjnej w oparciu o w/w trigger;
  • ubezpieczenie dobrowolne nadwyżkowe do grupowego ubezpieczenia (trigger — „Claims made”); 
  • ubezpieczenie dobrowolne od posiadania uprawnień wykonawczych, od których zależy przynależność do PIIB (łącznie z pełnymi uprawnieniami wykonawczymi — do sumy gwarancyjnej 50.000 € (trigger — „Act committed”); 
  • ubezpieczenie dobrowolne od wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków — do sumy gwarancyjnej 25.000 € (trigger — „Act committed”); 
  • ubezpieczenie dobrowolne pracowni architektonicznych w wariantach z zakresów ubezpieczeń („Act committed” oraz „Claims made”); 
  • ubezpieczenie IARP jako samorządu zawodowego wraz z organami IARP 


Zakres terytorialny ubezpieczeń obowiązkowych obejmuje obszar Unii Europejskiej oraz Państw Konfederacji Szwajcarskiej. Ubezpieczenia dobrowolne w oparciu o trigger „Claims made” graniczają się do granic Rzeczypospolitej Polskiej. 
Ponadto każdy architekt przystępujący do grupowego obowiązkowego ubezpieczenia architektów otrzyma kartę PZU SA (o ile architekt zdecyduje się na jej posiadanie), uprawniającą do zniżek ubezpieczeniowych poza zakresem niniejszej umowy (dom, mieszkanie, zdrowie, auto tc.. Wyłączenia – zawarte są w umowie). Karta jest opcją dobrowolną. 

Wszystkie ubezpieczenia zawierane będą drogą internetową poprzez wewnętrzny system Informatyczny IARP. Architekci którzy nie dysponują dostępem do komputera lub którzy z założenia nie chcą korzystać z dobrodziejstw, jakie daje im system informatyczny IARP, będą mogli zawierać umowy ubezpieczeniowe za pośrednictwem biur OIARP na tej samej zasadzie, jakby czynili to z poziomu własnego komputera. W praktyce oznaczać to będzie, że pracownik biura zaloguje się (lub przy współudziale architekta stworzy mu konto osobiste) do wewnętrznego serwisu IARP. Na indywidualnym koncie architekta i przy jego współudziale pracownik biura dokona wyboru właściwej formy ubezpieczenia i wręczy architektowi druk przelewu do opłacenia na wskazane w blankiecie konto bankowe. Po dokonaniu i zaksięgowaniu przez PZU SA wpłaty składki, architekci będą mogli wydrukować sobie Certyfikaty ubezpieczenia, per analogiam, jak zaświadczenia o przynależności do izby lub poprosić biuro OIARP o ich wydrukowanie i przekazanie.

Informujemy, że ze względów technicznych w pierwszej kolejności dostępne będą jedynie ubezpieczenia obowiązkowe. Pozostałe opcje dobrowolnych ubezpieczeń (zapisane w umowie), będą sukcesywnie udostępniane architektom do końca maja 2011 r. Architekci, którzy zechcą szybciej skorzystać z dogodnych form ubezpieczeń dodatkowych, będą mogli to uczynić po przesłaniu z serwisu wewnętrznego IARP prośby o kontakt z agencją ubezpieczeniową wskazaną w umowie przez PZU SA.

Logowanie do systemu IARP celem podjęcia Ubezpieczenia OC