środa, 4 październikaKontakt: +48 77 453 22 98 | opolska@izbaarchitektow.pl

Wybory nowych władz OPOIA RP na okres VI kadencji (2022-2026)

Uprzejmie informujemy, że na Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym Delegatów Opolskiej Okręgowej Izby Architektów RP, który odbył się dnia 23 marca 2022 roku, Delegaci dokonali wyboru nowych władz OPOIA RP na okres VI kadencji (2022-2026).

Przewodniczącym Opolskiej Okręgowej Izby Architektów RP został wybrany Jakub Tomiczek

Wybrano także Przewodniczących i Członków poszczególnych Organów Opolskiej OIA RP.
Członkowie Rady OPOIA RP:
1. Zbigniew Bomersbach
2. Ewelina Grot
3. Magdalena Miarka – Rakowska
4. Tadeusz Pawlik
5. Wiesław Półchłopek
6. Michał Szkudlarski
7. Janusz Śliwka
8. Kamila Wilk

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej OPOIA RP: Wojciech Paszkowski

Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej OPOIA RP:
1. Grzegorz Janik
2. Ewelina Klajnowska – Węgrzyn
3. Andrzej Romaniuk
4. Marek Rostecki

Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej OPOIA RP: Katarzyna Szlapa – Mikitczak

Członkowie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej OPOIA RP:
1. Waldemar Adamski
2. Krystyna Piecuch
3. Andrzej Szuba
4. Jerzy Świczewski

Przewodniczący Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OPOIA RP: Piotr Smoter

Członkowie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OPOIA RP:
1. Krystyna Król
2. Tomasz Machowicz
3. Hanna Niedziela
4. Krzysztof Rakowski
5. Leszek Sobczyk
6. Barbara StrauchmannOkręgowy

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej OPOIA RP: Piotr Opałka

Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej OPOIA RP:
1. Krzysztof Księżyk
2. Marek Mansfeld

Delegaci OPOIA RP na Zjazd Krajowy IARP:
1. Kamila Wilk
2. Wiesław Półchłopek

Wszystkie Organy OPOIA RP ukonstytuują się na swoich pierwszych posiedzeniach, które odbędą się zgodnie z terminami regulaminowymi.