niedziela, 25 wrześniaKontakt: +48 77 453 22 98 | opolska@izbaarchitektow.pl

Konkurs Twój Dom

Organizator konkursu:

Narodowy Instytut Dziedzictwa
ul. Mikołaja Kopernika 36/40, Warszawa

Organizator wykonawczy konkursu:

Stowarzyszenie Architektów Polskich  SARP oddział Katowice
ul. Dyrekcyjna 9, Katowice

Sekretarz organizacyjny konkursu:
arch. Arkadiusz Płomecki

Pytania dotyczące regulaminu należy wysyłać na adres: twojdom.dialogztradycja@gmail.com wpisując w temacie wiadomości „Konkurs TWÓJ DOM – dialog z tradycją – pytania”.


Narodowy Instytut Dziedzictwa ogłasza konkurs architektoniczny „Twój dom – dialog z tradycją”. Organizatorem Wykonawczym jest Stowarzyszenie Architektów Polskich – Oddział w Katowicach. Do współpracy zaproszono Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach oraz Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W konkursie przewidziano dwie kategorie – dla profesjonalistów oraz dla studentów. Konkurs ma charakter otwarty i ogólnopolski, pula nagród wynosi 70 tys. złotych, a projekty można składać do 21 września 2021 r.

Organizatorzy konkursu „Twój dom – dialog z tradycją” zapraszają do twórczej dyskusji nad dziedzictwem architektury wsi województwa śląskiego – jednego z najbardziej zróżnicowanych historycznie i kulturowo  obszarów Polski.

Zadaniem konkursowym jest opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego wolnostojącego domu jednorodzinnego. Projekt ma być tzw. projektem gotowym, czyli przeznaczonym do wielokrotnego zastosowania oraz wpisywać się w tradycyjny, wiejski krajobraz kulturowy województwa śląskiego. Celem konkursu jest znalezienie nowych wzorców jednorodzinnej zabudowy, kontynuujących najlepsze tradycje budownictwa wiejskiego i podmiejskiego. Sąd konkursowy przyzna dodatkowe punkty projektom wpisującym się w filozofię Europejskiego Zielonego Ładu (czyli m.in. racjonalne gospodarowanie energią).

W konkursie „Twój dom – dialog z tradycją” mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, zespoły projektowe, profesjonalni architekci oraz studenci wydziałów architektury. W przypadku zespołów projektowych – co najmniej jedna osoba powinna posiadać uprawnienia projektowe.

W konkursie przyznane zostaną nagrody finansowe oraz honorowe wyróżnienia. 

Nagrody finansowe w kategorii profesjonalistów:

I nagroda – 25 000 zł brutto

II nagroda – 20 000 zł brutto

III nagroda – 15 000 zł brutto

Nagrody finansowe w kategorii studenckiej:

I nagroda – 6 000 zł brutto

II nagroda – 3 000 zł brutto

III nagroda – 1 000 zł brutto

Nagrodzone i wyróżnione projekty będą przeznaczone do sprzedaży i ukażą się w specjalnej pokonkursowej publikacji oraz na pokonkursowej wystawie.

Do 30 lipca organizatorzy konkursu czekają na pytania potencjalnych uczestników dotyczące regulaminu. Odpowiedzi zostaną udostępnione do 16 sierpnia 2021 r. na stronie internetowej Stowarzyszenia Architektów Polskich – Oddziału w Katowicach. 

Termin składania prac konkursowych to 21 września 2021 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 13 października 2021 r.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami znajdą Państwo na naszej stronie:

http://www.sarp.katowice.pl/Konkurs_949.html

Z poważaniem

SARP O/Katowice

_________________________
Stowarzyszenie Architektów Polskich

Oddział Katowice
ul. Dyrekcyjna 9
40-013 Katowice
+48 32 253 97 74