Aktualności

Konkurs na instalację artystyczną upamiętaniającą 31 sierpnia 1982 r.

środa, 15 wrzesień 2021

Prezydent Gorzowa Wielkopolskiego ogłasza konkurs na opracowanie koncepcji instalacji artystycznej upamiętniającej wydarzenia 31 sierpnia 1982 roku w Gorzowie Wielkopolskim.

 

Terminy:

  • ogłoszenie konkursu - 31.08.2021 r.
  • składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie - do 30.09.2021 r.
  • składanie prac konkursowych - do 30.11.2021 r.


Nagrody:

  • I miejsce - nagroda główna – 30 000 zł
    oraz zaproszenie do negocjacji autora (lub autorów) wybranej pracy konkursowej w celu wykonania usługi polegającej na szczegółowym opracowaniu pracy konkursowej w postaci wykonania szczegółowych rozwiązań projektowych.
  • II miejsce - nagroda pieniężna – 15 000 zł
  • III miejsce - nagroda pieniężna – 5 000 zł

 

Więcej informacji na stronie https://um.gorzow.pl/konkurs1982.html

 

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie

 

Upamiętnienie będzie realizowane i finansowane wspólnie przez Instytut Pamięci Narodowej i Miasto Gorzów Wielkopolski.

 

Życząc wspaniałych pomysłów, owocnej pracy i powodzenia zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie

"Odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych w świetle wymagań ochrony przeciwpożarowej"

wtorek, 14 wrzesień 2021

SZKOLENIE: "Odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych w świetle wymagań ochrony przeciwpożarowej"

 

TERMIN: 30.09.2021, godz. 15.30

 

MIEJSCE: Opole, ul. Szpitalna 13.

 

PROGRAM:

"Odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych w świetle wymagań ochrony przeciwpożarowej"

 

15:30-16:00: Ciepły posiłek

 

16:00-17:00 Panel 1.

1. Aspekty prawne i zasady

podstawy prawne; zakres odstępstw; odstępstwa pozytywne, negatywne, warunkowe; wyroki - przybliżenie jednego - dwóch istotnych wyroków; kwestie formalne ekspertyz technicznych; zasady udzielania odstępstw

 

17:00-17:15 Przerwa Kawowa

 

17:00-18:00 Panel 2.

2. Kwestie praktyczne

problemy podczas udzielania odstępstw; inżynieria bezpieczeństwa pożarowego; mechanizm udzielania odstępstw; rozwiązania zamienne; dobre praktyki.

 

18:00-18:30 Zakończenie, dyskusja.

 

 

 

Prowadzący

bryg. mgr inż. Michał ZAWIŚLAK

KW PSP w Opolu

"Inwestor nie płaci - co dalej"

wtorek, 14 wrzesień 2021

Serdecznie zapraszamy na szkolenie on-line pt. "Inwestor nie płaci - co dalej? Praktyczne porady dla architektów będących wierzycielami",
które odbędzie w dniu 23.09.2021 r. (czwartek) o godz. 17.00.

Organizatorem szkolenia  jest Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP.

Udział w szkoleniu będzie możliwy za pomocą własnego sprzętu z dostępem do internetu.

Szkolenie poprowadzi adwokat Dominika Szumała.

Szczegółowe informacje o szkoleniu oraz możliwość rejestracji elektronicznej znajdą Państwo pod linkiem: https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/1000

Dane do logowania:

Przy logowaniu należy się posłużyć loginem i hasłem służącym do logowania na stronie http://www.izbaarchitektow.pl/ (dane do systemu, aby pobrać zaświadczenie o przynależności do Izby).


Do zapisanych osób prześlemy link do webinaru, który odbędzie się przez aplikację click meenting.

stanowiska ds. budownictwa w Referacie Budownictwa Wydziału Urbanistyki Architektury i Budownictwa

czwartek, 29 lipiec 2021

Szanowni Państwo

W załączeniu ogłoszenie o wolnych etatach  w UAiB UM Opole

 

link do ogłoszenia :

https://www.bip.um.opole.pl/?id=46984

Nabór na inspektora nadzoru budowlanego

czwartek, 29 lipiec 2021
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie prudnickim
48-200 Prudnik ul.Jagiellońska 3
 
ogłasza wolny wakat na

inspektor nadzoru budowlanego

w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w powiecie prudnickim
 
więcej informacji pod linkiem
https://nabory.kprm.gov.pl/opolskie/prudnik/inspektor-nadzoru-budowlanego,82056,v7
 

Szkolenie- lipiec

poniedziałek, 26 lipiec 2021

Podkomisja Szkoleń Zawodowych Architektów działająca przy KRIA RP we
współpracy z Podkomisją Architektury, Urbanistyki i Planowania
Przestrzennego działającą przy KRIA RP oraz Małopolską Okręgową Izbą
Architektów RP zaprasza na cykl szkoleń:

"Zagadnienia planowania przestrzennego w aspekcie projektowania
architektonicznego":

Szkolenie 1. Plany miejscowe.
Szkolenie 2. Decyzje o warunkach zabudowy.

Szkolenie 1. będzie dostępne od 26 lipca 2021 roku od godziny 17.00 bez
ograniczeń czasowych
w bibliotece szkoleń na portalu Warsztat Architekta
pod adresem https://www.warsztatarchitekta.pl/szkolenia/
link bezpośredni do szkolenia:
https://www.warsztatarchitekta.pl/szkolenia/30-szkolenia-nagrania/369-plany-miejscowe

Uprzejmie informujemy, że aby po obejrzeniu szkolenia, otrzymać certyfikat
Izby Architektów RP, należy uprzednio zarejestrować się
w systemie szkoleniowym pod adresem https://szkolenia.iarp.pl/szkolenia
link bezpośredni do rejestracji:
https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/996

CELE:
1. Znajomość aktualnych regulacji prawnych dotyczących planowania
przestrzennego.
2. Rozumienie wpływu zawartości Planów oraz Decyzji WZ i ULICP na rozwój
i kształtowanie przestrzeni.
3. Rozumienie wpływu zawartości Planów oraz Decyzji WZ i ULICP na proces
projektowania.
4. Znajomość zawartości Planów.
5. Poznanie zawartości Decyzji WZ i ULICP.
6. Zdobycie umiejętności interpretowania różnorodności zapisów i
rysunków Planów.
7. Zdobycie umiejętności praktycznego sposobu odczytywania zawartości
Planów, decyzji WZ i ULICP.
8. Rozumienie relacji pomiędzy Studium a Planami miejscowymi oraz
decyzjami WZ i ULICP.

SZKOLENIE 1. PALNY MIEJSCOWE
I. Wprowadzenie do tematu:
- objaśnienie wyboru tematu obu szkoleń;
- zapowiedź treści szkoleń;
- informacja o przeprowadzeniu szkoleń: 1-dotyczący Planów miejscowych,
2- dotyczący WZ i ULICP;

II. Prezentacja połączona z wykładem:
1. Przypomnienie regulacji prawnych.
2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jako
wyraz polityki przestrzennej Gminy.
Plan miejscowy jako akt prawa miejscowego, będący podstawą wydawania
decyzji administracyjnych.
3. Zawartość aktu planistycznego -tekst- treść uchwały Rady i część
graficzna oraz załączniki.
Jak czytać miejscowe plany. Omówienie zagadnień na podstawie wybranych
planów m. innymi takich jak:
a/wskaźniki /parametry- sposoby zapisów i ich znaczenie dla procesu
projektowania (min-max, intensywność zabudowy, powierzchnia biologicznie
czynna, wskaźniki dopuszczalnej powierzchni zainwestowania itp.)
b/przeznaczenie podstawowe i uzupełniające w odniesieniu do działki
inwestycyjnej i obszaru oznaczonego w MP,
c/wytyczne kształtowania obiektów: wysokości, kształty, kąty dachów,
barwy, materiały wykończeniowe itp.
d/zasady scalania i podziału nieruchomości
e/ projektowanie zagospodarowania działki objętej inwestycją w oparciu o
przeznaczenie podstawowe i dopuszczalne,
f/linie zabudowy, linie rozgraniczające teren
g/strefy
h/problem nieaktualności obowiązujących Planów miejscowych (osuwiska,
strefy zalewowe, strefy ochrony sieci, ciągów komunikacyjnych, rezerwy
terenu pod urządzenia infrastrukturalne)
III. Wnioski i podsumowanie.
IV. Zakończenie.

PROWADZĄCY:
mgr inż. arch. Dorota Verey Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP

Konkurs Twój Dom...

piątek, 23 lipiec 2021

 

Organizator konkursu:Narodowy Instytut Dziedzictwa
ul. Mikołaja Kopernika 36/40, Warszawa

Organizator wykonawczy konkursu:

Stowarzyszenie Architektów Polskich  SARP oddział Katowice
ul. Dyrekcyjna 9, Katowice

Sekretarz organizacyjny konkursu:
arch. Arkadiusz Płomecki

Pytania dotyczące regulaminu należy wysyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. wpisując w temacie wiadomości „Konkurs TWÓJ DOM – dialog z tradycją – pytania”.


Narodowy Instytut Dziedzictwa ogłasza konkurs architektoniczny „Twój dom – dialog z tradycją”. Organizatorem Wykonawczym jest Stowarzyszenie Architektów Polskich – Oddział w Katowicach. Do współpracy zaproszono Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach oraz Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W konkursie przewidziano dwie kategorie – dla profesjonalistów oraz dla studentów. Konkurs ma charakter otwarty i ogólnopolski, pula nagród wynosi 70 tys. złotych, a projekty można składać do 21 września 2021 r.

 

Organizatorzy konkursu „Twój dom – dialog z tradycją” zapraszają do twórczej dyskusji nad dziedzictwem architektury wsi województwa śląskiego - jednego z najbardziej zróżnicowanych historycznie i kulturowo  obszarów Polski.

 

Zadaniem konkursowym jest opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego wolnostojącego domu jednorodzinnego. Projekt ma być tzw. projektem gotowym, czyli przeznaczonym do wielokrotnego zastosowania oraz wpisywać się w tradycyjny, wiejski krajobraz kulturowy województwa śląskiego. Celem konkursu jest znalezienie nowych wzorców jednorodzinnej zabudowy, kontynuujących najlepsze tradycje budownictwa wiejskiego i podmiejskiego. Sąd konkursowy przyzna dodatkowe punkty projektom wpisującym się w filozofię Europejskiego Zielonego Ładu (czyli m.in. racjonalne gospodarowanie energią).

 

W konkursie „Twój dom – dialog z tradycją” mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, zespoły projektowe, profesjonalni architekci oraz studenci wydziałów architektury. W przypadku zespołów projektowych – co najmniej jedna osoba powinna posiadać uprawnienia projektowe.

 

W konkursie przyznane zostaną nagrody finansowe oraz honorowe wyróżnienia. 

Nagrody finansowe w kategorii profesjonalistów:

I nagroda – 25 000 zł brutto

II nagroda – 20 000 zł brutto

III nagroda – 15 000 zł brutto

 

Nagrody finansowe w kategorii studenckiej:

I nagroda – 6 000 zł brutto

II nagroda – 3 000 zł brutto

III nagroda – 1 000 zł brutto

Nagrodzone i wyróżnione projekty będą przeznaczone do sprzedaży i ukażą się w specjalnej pokonkursowej publikacji oraz na pokonkursowej wystawie.

 

Do 30 lipca organizatorzy konkursu czekają na pytania potencjalnych uczestników dotyczące regulaminu. Odpowiedzi zostaną udostępnione do 16 sierpnia 2021 r. na stronie internetowej Stowarzyszenia Architektów Polskich – Oddziału w Katowicach. 

 

Termin składania prac konkursowych to 21 września 2021 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 13 października 2021 r.

 

Regulamin konkursu wraz z załącznikami znajdą Państwo na naszej stronie:

 

http://www.sarp.katowice.pl/Konkurs_949.html

 

Z poważaniem

SARP O/Katowice

_________________________
Stowarzyszenie Architektów Polskich

Oddział Katowice
ul. Dyrekcyjna 9
40-013 Katowice
+48 32 253 97 74

Światowy_Dzień_Architektury

czwartek, 01 lipiec 2021

SDA 2016

SDA 2017

SDA 2018

SDA 2018

SDA 2019

Nagroda Architektoniczna Województwa Wielkopolskiego NAWW

środa, 30 czerwiec 2021

 

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy Architekci,

 

W imieniu Zarządu SARP Oddział Poznań oraz Rady Wielkopolskiej OIA RP informuję, że Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Poznań wraz z Wielkopolską Okręgową Izbą Architektów RP ogłaszają II edycję Nagrody Architektonicznej Województwa Wielkopolskiego - NAWW 2021.

 

Nagroda przyznawana corocznie najlepszym dziełom architektonicznym, ma na celu promowanie wysokiej jakości architektury i krajobrazu kulturowego Wielkopolski, a także zwrócenie uwagi na tworzenie spójnego i estetycznego obrazu przestrzennego regionu oraz wspieranie rozwoju wartościowych rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych.

 

Nagroda ma uhonorować wyróżniające się dzieła architektoniczne zrealizowane na terenie Wielkopolski w roku poprzedzającym daną edycję Konkursu, w następujących kategoriach: BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY, DOM, WNĘTRZE PUBLICZNE, WNĘTRZE PRYWATNE i PRZESTRZEŃ WSPÓLNA, oraz wyłonienie spośród laureatów tych kategorii - nagrody głównej, jaką jest Grand Prix NAWW. Organizatorom zależy także na wyróżnieniu młodych architektów – którzy mimo, że są na początku swojej drogi zawodowej – są już widoczni na rynku usług projektowych w naszym regionie, a swoją postawą i działalnością przyczyniają się do promocji dobrej architektury w Wielkopolsce. Najzdolniejsi z nich uhonorowani zostaną nagrodą MŁODY TWÓRCA.

Dodatkową kategorią jest nagroda – DZIEŁO EKSPORTOWE WIELKOPOLSKICH ARCHITEKTÓW - to wyróżnienie dla najlepszego dzieła architektonicznego zrealizowanego poza granicami administracyjnymi naszego województwa autorstwa wielkopolskich projektantów.

 

Nagroda NAWW objęta jest honorowym patronatem Wojewody Województwa Wielkopolskiego oraz Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

 

KAPITUŁA Nagrody:

 

Zgłoszenia do Nagrody oceniać będzie Jury w składzie:

 

arch. Zbigniew Maćków – Przewodniczący Jury, Wiceprzewodniczący Dolnośląskiej OIA RP, SARP WROCŁAW

arch. Marta Sękulska-Wrońska – Prezes SARP Oddział Warszawa

arch. Karol Fiedor – Przewodniczący Wielkopolskiej OIA RP, SARP POZNAŃ

arch. Aida Januszkiewicz Piotrowska – przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego, członek WOIA RP

arch. Jowita Maćkowiak – przedstawiciel Marszałka Województwa Wielkopolskiego

arch. Krzysztof Frąckowiak –  Wiceprzewodniczący Wielkopolskiej OIA RP, SARP POZNAŃ

arch. Aleksandra Kornecka –  Wiceprzewodnicząca Wielkopolskiej OIA RP, SARP POZNAŃ

arch. Piotr Grabowski –  Wiceprezes SARP Oddział Poznań,

arch. Grzegorz Piątek – krytyk architektury

Małgorzata Tomczak – redaktor naczelna Magazynu „Architektura i Biznes”

 

ZGŁASZANIE REALIZACJI:

 

Formularz zgłoszeniowy w formie elektronicznej oraz Regulamin Nagrody dostępne są na stronie internetowej www.naww.pl w zakładce “Zgłoś projekt”.

Na wszystkie zgłoszenia czekamy do 10 września 2021 roku

 

ORGANIZATORZY

 

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Poznań, Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów RP

 

SPONSOR GŁÓWNY NAGRODY  - Aliplast

 

SPONSOR - Equitone

 

PARTNERZY NAGRODY - Baumit, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Sunroof, Wienerberger

 

PATRONAT MEDIALNY - Architektura i biznes, WhiteMAD, Radio Poznań, Głos Wielkopolski, Zawód Architekt

 

Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie internetowej www.naww.pl

 

 

ZAPRASZAMY!

 

 

Pozdrawiam serdecznie,

arch. Katarzyna Wrońska
Kierownik Biura Rady WOIA RP
tel./fax (61) 855 08 46
Stary Rynek 56, 61-772 Poznań
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
http://wielkopolska.iarp.pl/informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych/

SZKOLENIE - Zrównoważone budownictwo mieszkaniowe 2/2

środa, 23 czerwiec 2021

Szanowni Państwo,

 

Z upoważnienia Przewodniczącego Podkomisji Szkoleń Zawodowych, arch. Łukasza Krawontki, przekazuję poniżej informację o drugiej części szkolenia z prośbą o zamieszczenie na stronach internetowych OIA.


................................................................

Podkomisja Szkoleń Zawodowych Architektów działająca przy KRIA RP
zaprasza na szkolenie:

Zrównoważone budownictwo mieszkaniowe 2/2

1. Gospodarowanie wodą
2. Zdrowie i komfort użytkownika
3. Optymalizacja zużycia energii

-----

Spotkanie będzie dostępne w aplikacji Microsoft Teams
Dołącz na swoim komputerze lub w aplikacji mobilnej.

Link do rejestracji na szkolenie w systemie IARP:
https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/991

Link do szkolenia:
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NTlkOTlhZTQtZjg1MC00ODUxLTk0MGQtZTlmNDg4NzNmM2Fk%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252288cd7755-8cb7-4631-8911-369c75ceb8ec%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522f0a47d2b-2de3-4a54-b7f6-63683f46b828%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=b57fe10d-a5df-43ff-a08e-68df2d011b89&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

-----

Rozpoczęcie:
2021-06-24 o godzinie 17:00

Miejsca dostępne dla Architektów IARP:
300

Czas trwania szkolenia:
3 godz.

-----

__________

Uprzejmie informujemy, że aby otrzymać certyfikat Izby Architektów RP po
szkoleniu, należy logując się na szkolenie podać swoje dane (numer
izbowy, imię i nazwisko, adres email). Jest to ważne dla zweryfikowania
uczestnictwa w szkoleniu.
__________

Po zakończonym szkoleniu, nagranie będzie dostępne bez ograniczeń
czasowych w bibliotece szkoleń na portalu Warsztat Architekta pod linkiem
https://www.warsztatarchitekta.pl/szkolenia/
__________

Prowadzącym szkolenie będą specjaliści Polskiego Stowarzyszenia
Budownictwa Ekologicznego PLGBC (Polish Green Building Council), które
jest organizacją pozarządową, która od 2008 roku realizuje misję
radykalnej poprawy projektowania, budowania i użytkowania budynków w
Polsce tak, aby zrównoważone budownictwo stało się normą.
Jako organizacja członkowska, jest zjednoczonym głosem obecnych i
przyszłych liderów branży green building. Dąży do przeprowadzenia
znaczącej transformacji środowiska budowlanego, aby uczynić je zdrowym i
zrównoważonym. To odpowiedź na zmiany klimatyczne i dbałość o planetę.
PLGBC stanowi część globalnej społeczności ponad 70 organizacji green
building councils skupionych w ramach World Green Building Council.

TRENER
dr inż. Dorota Bartosz, ekspertka PLGBC
Doktor inż. z ponad 20 letnim doświadczeniem dydaktycznym i
naukowo-badawczym zdobytym na Politechnice Śląskiej w Katedrze
Ogrzewnica, Wentylacji i Techniki Odpylania. Dydaktycznie związana z
tematyką ochrony cieplnej budynków, systemów wentylacji i klimatyzacji,
przepływu ciepła, procesów ogrzewania oraz diagnostyki energetycznej w
budownictwie. Wykładowczyni kilkudziesięciu edycji studiów
podyplomowych: Audyting energetyczny w budownictwie na potrzeby
termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków. W ramach pracy
naukowej realizowała projekty badawcze wykorzystujące dynamiczne
modelowanie procesów cieplnych oraz rzeczywistych przepływów powietrza
zachodzących w budynkach. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych.
Wykonawca projektu strategicznego pt: „Zintegrowany system zmniejszenia
eksploatacyjnej energochłonności budynków”, w tym autorka metodyki
wyznaczania charakterystyki energetycznej w oparciu o krótkoterminowe
pomiary in-situ. Audytor energetyczny w zakresie budynków mieszkalnych i
użyteczności publicznej. Członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych.
Ekspert w zakresie prawidłowego podziału kosztów ogrzewania w budynkach
wielorodzinnych oraz ich poprawnej diagnostyki energetycznej.

Szkolenie - maj

wtorek, 25 maj 2021

Podkomisja Szkoleń Zawodowych Architektów działająca przy KRIA RP zaprasza na szkolenie:

Wprowadzenie do tematów zrównoważonego budownictwa w oparciu o kluczowe regulacje UE.
Wskazanie perspektywy długookresowej dotyczącej budynków i materiałów w całym ich cyklu życia.

Rozpoczęcie:
2021-05-25 o godzinie 16:00

Rejestracja oraz szczegóły dotyczące szkolenia znajdują się na Platformie Szkoleniowej Izby Architektów RP pod linkiem: https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/981

Po zakończonym szkoleniu, nagranie dostępne będzie na portalu www.WarsztatArchitekta.pl w zakładce szkolenia (dostępne po zalogowaniu): https://www.warsztatarchitekta.pl/szkolenia/

 

 

Przypominamy, że kalendarz wszystkich szkoleń dostępny jest na Platformie Szkoleniowej Izby Architektów RP pod linkiem: https://szkolenia.iarp.pl/szkolenia

Biblioteka z zarejestrowanymi szkoleniami dostępna jest na portalu www.WarsztatArchitakta.pl w zakładce szkolenia: https://www.warsztatarchitekta.pl/szkolenia/

OC 2021

czwartek, 22 kwiecień 2021

Informacja dotycząca Ubezpieczenia OC Architektów

 

 

Podstawą zawarcia ubezpieczenia jest złożony wniosek po zalogowaniu w systemie IARP, a następnie opłacenie składki na w/w nr konta. 

SAMA WPŁATA NA KONTO UBEZPIECZYCIELA NIE JEST JEDNOZNACZNA Z ZAWARCIEM POLISY UBEZPIECZENIOWEJ. NIEZBĘDNE JEST WCZEŚNIEJSZE ZŁOŻENIE WNIOSKU ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU CZŁONKOWSKIEGO.

 

Po zaksięgowaniu składki, wnioski są procedowane w polisy, zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

W tytule przelewu prosimy podać tylko nr przynależności do IARP (numer członkowski), lub nr Pesel


Alior Bank SA

Nr konta: 38 2490 0005 0000 4600 6116 6390


iExpert.pl. SA

 

W przypadku przelewów zagranicznych:

IBAN-PL 38 2490 0005 0000 4600 6116 6390

SWIFT-ALBPPLPW

Szkolenie - kwiecień

piątek, 02 kwiecień 2021

Szanowni Państwo,

Architekci IARP,

Serdecznie zapraszamy na szkolenie on-line pt. "Odpowiedzialność architekta - postępowanie dyscyplinarne i zawodowe. Co nam grozi? Jak się bronić?",
które odbędzie w dniu 12.04.2021 r. (poniedziałek) o godz. 17.00.

Organizatorem szkolenia  jest Pomorska Okręgowa Izba Architektów RP.

Udział w szkoleniu będzie możliwy za pomocą własnego sprzętu z dostępem do internetu.

Szkolenie poprowadzi adwokat Dominika Szumała.

Szczegółowe informacje o szkoleniu oraz możliwość rejestracji elektronicznej znajdą Państwo pod linkiem: https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/959

Dane do logowania:

Przy logowaniu należy się posłużyć loginem i hasłem służącym do logowania na stronie http://www.izbaarchitektow.pl/ (dane do systemu, aby pobrać zaświadczenie o przynależności do Izby).


Do zapisanych osób prześlemy link do webinaru, który odbędzie się przez aplikację click meenting.

Zobacz też

Reklama