wtorek, 25 czerwcaKontakt: +48 77 453 22 98 | opolska@izbaarchitektow.pl

Wymagania ochrony przeciwpożarowej dot. ocieplenia elewacji budynku

Znajomość zasad uzgadniania dokumentacji projektowej dot. ocieplenia elewacji budynku z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe.


2024-04-25
15:30 - 16:00
Rejestracja - ciepły posiłek 16:00 - 17:30WYKŁAD PROGRAM SZKOLENIA :
Przedstawienie problematyki zagrożeń wynikającej z rozprzestrzeniania się ognia po elewacjach budynku.
Omówienie wymagań prawnych dot. bezpiecznego pod względem pożarowym ocieplenia elewacji budynku.
Scharakteryzowanie najistotniejszych zasad obowiązujących w zakresie zapewniania ograniczenia rozprzestrzeniania się ognia przez elewacje budynku.
Omówienie zasady wiedzy technicznej określonych w „Wytycznych projektowania ocieplenia elewacji budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe” – SITP WP -03:2018.

Podsumowanie i dyskusja.


Prowadzący Główny prowadzący: st.bryg.mgr inż. Rafał Lik • Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. • Naczelnik Wydziału Kontrolno – Rozpoznawczego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. • Wice Prezes Dolnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa. • Prelegent na konferencjach technicznych i sympozjach branżowych. • Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Miejsce Opolska Okręgowa Izba Architektów RP
ul. Ozimska 77
45-370 Opole


Forma Stacjonarne


Kontakt do organizatora opolska@izbaarchitektow.pl


Aby zarejestrować się na szkolenie, musisz się zalogować!

2024 r. - sesja jesienna - 22 listopada / wnioski składane do 22 sierpnia
2025 r. - sesja wiosenna - 16 maja / wnioski składane do 17 lutego
- sesja jesienna - 21 listopada / wnioski do 21 sierpnia
2026 r. - sesja wiosenna - 15 maja / wnioski do 16 lutego
- sesja jesienna - 20 listopada/ wnioski do 20 sierpnia


SZKOLENIE 31.01.2024

BUDYNKI ZEROenergetyczne / ZEROemisyjne

OP/0045/War/2023
Architekci będący na szkoleniu dowiedzą się o podstawowych założeniach oraz poznają zasady projektowania i budowy budynków zeroenergetycznych. Na kursie zaprezentowane zostaną przykłady tego rodzaju budynków w różnych technologiach oraz omówione korzyści płynące z zastosowania standardu pasywnego dla przyszłych użytkowników. Na szkoleniu omówione zostaną możliwości łączenia standardu pasywnego z wykorzystaniem mikro źródeł energii odnawialnej dzięki czemu obiekty mogą stać się zero- lub dodatnio-energetyczne.

2024-01-31 15:30 - 16:00 Powitanie uczestników szkolenia Rejestracja uczestników, ciepły posiłek,

16:00 - 16:45 Część I Wstęp. Czym jest zeroenergetyczny / zeroemisyjny? Przykłady budynków w zeroenergetycznych budowanych w Polsce i na świecie Zasady budownictwa zeroenergetycznego. Czym różni się projektowanie budynku w standardzie pasywnym od projektowania budynku tradycyjnego.

16:45 - 17:00 Przerwa kawowa

17:00 - 17:45 Część II 4. Różne technologie budowy, a standard budynków zeroenergetycznych.

5. Detale architektoniczne w budynkach zeroenergetycznych.

6. Koszty i korzyści standardu zeroenergetycznego.

7. Sesja Q&A – zadaj dowolne pytanieProwadzący Główna prowadząca: mgr inż arch. Agnieszka Figielek Certyfikowany Europejski Projektant Budownictwa Pasywnego PHI Darmstadt, Członek Rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP, Członek Zarządu Stowarzyszenia Wielkopolski Dom Pasywny, Ambasador Budownictwa Pasywnego, Założyciel pracowni projektowej Pasywny m2


Miejsce Opolska Okręgowa Izba Architektów RP Ozimska 77 lokal 3 Opole Forma Stacjonarne

Trwa kolejna edycja konkursu „Szkice Architektoniczne”!

Tym razem o wodzie w architekturze Wciąż można zgłaszać prace do konkursu „Szkice Architektoniczne”, którego organizatorem są Międzynarodowe Targi Poznańskie, a partnerami Izba Architektów RP oraz SARP Oddział Poznań. Hasło przewodnie tegorocznej odsłony projektu to: „Do źródeł witalności - czyli woda w architekturze”. Konkurs przeznaczony jest dla studentów kierunków architektonicznych oraz uczniów szkół średnich .

Głównym celem konkursu jest pokazanie umiejętności warsztatowych studentów kierunków architektonicznych uczelni wyższych oraz uczniów szkół średnich, posługujących się techniką tradycyjną. Hasło przewodnie tegorocznej edycji brzmi: „Do źródeł witalności - czyli woda w architekturze”. Prace konkursowe można składać do dnia 9 stycznia 2024 roku bezpośrednio w siedzibie organizatora, tj. Międzynarodowych Targów Poznańskich, lub nadsyłać drogą pocztową. Spośród wszystkich zgłoszonych prac profesjonalne jury wskaże 10 nominowanych, a oficjalne rozstrzygnięcie konkursu, czyli wybór trzech najlepszych prac, których autorzy otrzymają nagrody finansowe, nastąpi 31 stycznia 2024 roku podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2024.

W tym roku w gronie partnerów projektu, zapewniających obsługę merytoryczną i profesjonalne jury, znalazły się Izba Architektów RP oraz SARP (Stowarzyszenie Architektów RP) Oddział Poznań. Z kolei patronem honorowym tegorocznej edycji konkursu jest architekt i malarz Rafał Lisiak.

- Oczekujemy od uczestników konkursu spontanicznego, intuicyjnego zapisu ich własnych emocji, w formie artystycznej wypowiedzi wykorzystującej cały zestaw właściwych rysunkowi środków wyrazu. Tegoroczne hasło niech będzie możliwie szeroko rozumianą inspiracją. Twórcze, nieoczywiste prace mają unaocznić, jak różnie można rozumieć te słowa. Ważne w tym konkursie jest pokazanie, jak bogaty jest język sztuki, jaka różnorodność tkwi w kreatywnym podejściu do tematu, jaką wartość niesie artystyczna brawura. To co równie istotne, to wskazanie w pracach dbałości o środowisko naturalne, której przejawem może być kreowanie odpowiedzialnej i funkcjonalnej architektury obiektu bądź przestrzeni – powiedział Bartosz Jarosz, Przewodniczący Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP.Preferowany format prac to arkusz A2 w wersji wzmocnionej (np. tekturą). Przy ocenianiu prac jury weźmie pod uwagę: jej walory wizualne i estetyczne, nowatorstwo oraz wrażliwość wykonanej pracy konkursowej, a także artystyczną wypowiedź, wysmakowaną formalnie i precyzyjnie wystudiowaną. Praca powinna być wykonana techniką tradycyjną (np. ołówkiem, rapidografem, piórem, markerem czy kredką), a liczba użytych kolorów do jej stworzenie jest dowolna.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się pod adresami:

https://forumdia.pl/pl/o-wydarzeniu/szkice-architektoniczne-do-zrodel-witalnosci-czyli-woda-w-architekturze/ https://budma.pl/pl/konkursy/konkurs-szkice-architektoniczne/szkice-architektoniczne/

*** Kontakt dla mediów: Michał Hasik kom. 535 999 689 email: m.hasik@projektkomunikacja.pl

„Prawa autorskie w umowie o prace projektowe”

Koleżanki i koledzy

w uzupełnieniu do wcześniej przesłanej informacji, przypominamy o terminie szkolenia „Prawa autorskie w umowie o prace projektowe”. Prosimy przeczytać zamieszczoną instrukcje a następnie skorzystać z umieszczonego na końcu wiadomości link’u do rejestracji.

Poniedziałek 18 grudnia 2023 r. g. 16:00

Każdy członek dokonuje rejestracji imiennie, otrzymuje na swojego maila potwierdzenie z linkiem i w taki sposób, z tego linka, uczestniczy później w szkoleniu.

Instrukcja wypełnienia formularza rejestracyjnego:

Podany link jest linkiem do formularza zapisów do platformy szkoleniowej na dane szkolenie i nie jest bezpośrednim linkiem do wejścia na szkolenie. Wypełnienie formularza jest obowiązkowe, aby móc uczestniczyć w szkoleniu. System do każdej osoby zarejestrowanej prawidłowo za pośrednictwem formularza na platformie szkolenia na dane szkolenie przesyła po zarejestrowaniu indywidualny link umożliwiający wejście na szkolenie. Proszę nie używać linków innych osób, gdyż nie zostanie wtedy odnotowana Państwa obecności na szkoleniu, co stanowi potwierdzenie udziału w szkoleniu.

Celem rejestracji na szkolenie trzeba obowiązkowo wypełnić pola formularza: imię i nazwisko, adres email, nazwa izby a dodatkowo zaznaczyć oświadczenie - Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym na potrzeby zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia (zgoda jest niezbędna do uczestnictwa w szkoleniu).

Osoby zainteresowane otrzymywaniem newslettera Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy mogą dobrowolnie wyrazić zgodę – Jeśli chcesz być na bieżąco z najważniejszymi informacjami zapisz się na newsletter Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy. Akceptuję regulamin usługi newsletter oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie od administratora danych osobowych informacji handlowej i materiałów promocyjnych środkami komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Jeśli wszystkie obowiązkowe pola formularza zostały prawidłowo wypełnione to należy kliknąć przycisk Zapisz się i w przypadku prawidłowego zapisu pokaże się nowa strona z podziękowaniem za zapis.

Każda osoba, która prawidłowo zapisała się na szkolenie powinna otrzymać e-mail z potwierdzeniem zapisu oraz indywidualnym linkiem do szkolenia. Jeśli nie otrzymaliście Państwo e-maila to proszę poszukać czy nie jest w folderze spam. Tylko korzystając z linku zamieszonego w e-mailu można dołączyć do szkolenia. Nie ma możliwości ręcznego dodawania uczestników.Poniedziałek 18 grudnia 2023 r. g. 16:00Prawa autorskie w umowie o prace projektoweStrona zapisów: https://prawa-autorskie-w-umowie.grwebsite.pl/Przypominam, że w każdym szkoleniu może uczestniczyć maksymalnie 300 osób! Po przekroczeniu limitu uczestników system nie wpuszcza kolejnych osób.Uwaga! Proszę wypełniać formularz zapisów do platformy szkolenia z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym przed terminem szkolenia. Nie ma możliwości zapisania się do platformy szkolenia po wyznaczonym terminie szkolenia jak również system może nie zdążyć przesłać linku do szkolenia w przypadku zapisania się na ostatnia chwilę. Sugerowane jest dokonanie rejestracji najpóźniej na 1 dzień przed szkoleniem.arch. Jakub Tomiczek Przewodniczący Rady OPOIA RPOpolska Okregowa Izba Architektów RP ul. Ozimska 77/3, 45-370 Opole email: opolska@izbaarchitektow.pl tel. 505 767 929

MAKIETA DO WYBRANEJ LEKTURY

OPOiA, reprezentowana przez członka Prezydium, miała zaszczyt oceniać prace uczniów biorących udział w konkursie pod tytułem "Makieta do lektury", organizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Prusinowicach.

W dniu 7.04.2023r biuro będzie nieczynne.

Ś.P Alojzy Tomiczek

Ubezpieczenie na życie IARP - bez karencji tylko do 25 lutego

Ubezpieczenie na życie IARP - bez karencji tylko do 25 lutego Tylko do 25 lutego (sobota) można przystąpić do ubezpieczenia na życie IARP w PZU na promocyjnych warunkach. Osoby, które w tym terminie złożą wnioski i opłacą składkę, zostaną objęte ochroną bez karencji na WSZYSTKIE świadczenia. Oznacza to, że odpowiedzialność PZU Życie rozpocznie się pierwszego dnia ubezpieczenia, czyli od 1 marca 2023 r. Po zakończeniu promocji okresy karencji wyniosą np.: - 6 miesięcy na wszystkie zdarzenia z wyłączeniem nieszczęśliwych wypadków, - 9 miesięcy na urodzenie dziecka, - 90 dni na ciężką chorobę. Najważniejsze zalety oferty to: Atrakcyjna cena przy szerokim zakresie świadczeń - Szczegóły > 3 pakiety z różnymi zakresami świadczeń m. in. liczne świadczenia zdrowotne i usługi assistance. NOWOŚĆ teraz można rozszerzyć zakres podstawowej ochrony o 2 nowe pakiety - wypadkowy i onkologiczny - Szczegóły > Możliwość wskazania dowolnej osoby uposażonej np. członek rodziny, partner życiowy czy wspólnik. Sprawna likwidacja szkód przez internet - 3 dni to standardowy termin wypłaty świadczeń. Minimum formalności Przystąpić do ubezpieczenia może każdy członek i pracownik IARP oraz członkowie ich rodzin, którzy nie przekroczyli wieku 69 lat. Ubezpieczyciel nie wymaga badań stanu zdrowia, nie trzeba także wypełniać ankiety medycznej. Wniosek można złożyć po zalogowaniu do systemu IARP >> W razie pytań prosimy o kontakt z konsultantami firmy iExpert pod numerem 22 646 42 42

Wykaz aktów prawnych

W zakładce CZŁONKOSTWO dostępny jest wykaz aktów prawnych do egzaninu na uprawnienia w dnie 2 czerwca 2023r.

Ś.P Alojzy Tomiczek

Ubezpieczenie na życie IARP - bez karencji tylko do 25 lutego

Ubezpieczenie na życie IARP - bez karencji tylko do 25 lutego Tylko do 25 lutego (sobota) można przystąpić do ubezpieczenia na życie IARP w PZU na promocyjnych warunkach. Osoby, które w tym terminie złożą wnioski i opłacą składkę, zostaną objęte ochroną bez karencji na WSZYSTKIE świadczenia. Oznacza to, że odpowiedzialność PZU Życie rozpocznie się pierwszego dnia ubezpieczenia, czyli od 1 marca 2023 r. Po zakończeniu promocji okresy karencji wyniosą np.: - 6 miesięcy na wszystkie zdarzenia z wyłączeniem nieszczęśliwych wypadków, - 9 miesięcy na urodzenie dziecka, - 90 dni na ciężką chorobę. Najważniejsze zalety oferty to: Atrakcyjna cena przy szerokim zakresie świadczeń - Szczegóły > 3 pakiety z różnymi zakresami świadczeń m. in. liczne świadczenia zdrowotne i usługi assistance. NOWOŚĆ teraz można rozszerzyć zakres podstawowej ochrony o 2 nowe pakiety - wypadkowy i onkologiczny - Szczegóły > Możliwość wskazania dowolnej osoby uposażonej np. członek rodziny, partner życiowy czy wspólnik. Sprawna likwidacja szkód przez internet - 3 dni to standardowy termin wypłaty świadczeń. Minimum formalności Przystąpić do ubezpieczenia może każdy członek i pracownik IARP oraz członkowie ich rodzin, którzy nie przekroczyli wieku 69 lat. Ubezpieczyciel nie wymaga badań stanu zdrowia, nie trzeba także wypełniać ankiety medycznej. Wniosek można złożyć po zalogowaniu do systemu IARP >> W razie pytań prosimy o kontakt z konsultantami firmy iExpert pod numerem 22 646 42 42